Kijk op Gevels

Aangeboden door Clean Totaal
25 sep 2018
12:00
Zaal 2

Kijk op Gevels

Het ervaren specialistenteam van het vaste Clean Totaalkatern ‘Kijk op gevels’ loodst u door de ‘do’s en don’ts’ in gevelreiniging en -behandeling. De heren Alain Marchant, bouwkundig chemicus, Wiebren Gras, adviseur gevelbehandeling en Ron van Heeswijk, expert en docent metsel- en voegwerk, laten zien waarop moet worden gelet als het gaat over de buitenschil van uw onderkomen. Waarschijnlijk zal Henk Mulder van het katern Kijk op Gevels, ook aanwezig zijn.

Er zal aan de hand van beeldmateriaal uit de praktijk worden gesproken over achterstallig onderhoud, onjuiste bouwkundige detailleringen, uitbloeiingen, metselen en voegen, impregneren/hydrofoberen, baksteen, beton en andere gevelmaterialen en de benodigde professionaliteit van gevelbehandelaars. Laat u te allen tijde adviseren door specialisten die de naam huis-arts in de loop der jaren hebben verdiend! Uw onderkomen is uw en onze aandacht waard.